Varför sociala medier och web 2.0 ger liv åt den fria pressen

“I still think they (readers) know the difference between real news and bullshit,” he says. “And they’re glad that someone cares enough to get things on the record and print the truth.”-Russel Crowe från filmen State of play

sociala media today skriver man om hur web 2.0 och den sociala evolutionen på nätet med sina bloggar och sociala nätverksfunktioner har förstört och misskrediterat seriös journalistik. The Internet is Killing Americas Free Press and why it Matters heter artiklen.

Låt oss begrunda begreppet “Free press” en stund. Den “fria” pressen involverar alltså enligt Social Media Today:

– att ordet tillhör en professionell elit.

– nyheter baserade på en mans/kvinnas världsåskådning, uppfattningar och föreställningsramar.

– subjektivitet när det kommer till tolkandet av händelser och nyheter

– ett visst mått av nyhetsvärde som finns där för att tillgodose annonsörer.

– ett presskort.

Ska jag tolka SMT rätt så finns det en fri press så länge allmänheten hålls utanför den. Benämningen den fria pressen har enligt mig i dagens läge helt tappat innebörden i takt med att kommersialiseringen av den har växt och fortsätter växa. Här är ett lysande exempel från Hans Rosling och Gapminder på hur allt prat om svininfluensan har förstorats helt ur proportioner (tack till Joakim Jardenberg för att du delade med dig av detta klippet). Hans Rosling ger mig en ännu en gång otrolig reality check. Rosling for president!

Det internet gör med alla sina sociala nätverk och bloggar är att införa ett mått av objektivitet till en värld som fram till nu varit subjektiv och enkelriktad. Demokratiseringen av produktionsverktygen och att alla kan göra sin röst hörd via bilder, filmer, sociala nätver, bloggar etc färglägger världen med åsikter. Världen har aldrig bara varit svart eller vit, skillnaden är bara att vi inte har kunnat se alla de andra färgerna innan. Den möjligheten finns nu. Och det skrämmer skiten ur folk. Det är ok att prata om demokrati så länge det in är alla som pratar om den. Bara för att man inte har ett presskort betyder inte det att ens åsikt inte räknas. Is internet killing free press? Jag skulle säga att den aldrig har varit friare. Att affärsmodellen måste utvecklas är en annan sak.

“News is the verifiable facts that trained, responsible journalists like Cal McAffrey often spend hundreds of hours tracking down and sifting through and verifying to get to the truth.” – Jerry Bowles Social media Today

Vems sanning pratar vi om här? Jo Cal McAffreys och ingen annans förutom kanske annonsörernas. Bloggar tillåter fler infallsvinklar, sanningar och åskådningar. Jag pratar absolut inte ner professionell journalistik eller misslyckas med att se värdet i den. Jag menar bara att det är på tiden att vi ser bloggandet och andra sociala tjänster som ett otroligt starkt komplement när det kommer till den fria pressen och demokratiseringen av den. Och handen på hjärtat, är det inte framförallt jobben ni är rädda ska försvinna eller framförallt omdefinieras i takt med att den fria pressen anländer. Det bästa ni som journalister kan göra är att anpassa er. Många är duktiga på detta redan idag men vi kan bli bättre, både för er skull och den demokratiseringsprocess som web 2.0 innebär. På Mashable.com listat 10 saker som tidningar gör världen över för att inkorporera web 2.0 i deras nyhetsprocesser.

Journalistiken måste bli social. Det handlar så mycket mer om konversation idag. Är det inte det som på något vis borde illustrera fri press? Människors fria åsikter och möjligheten att distribuera dem?  Det är bara att acceptera att världen inte är enfilig längre. Konversationen är minst lika viktig som nyheten i sig.  Content is not king but conversation is, vem som nu sade det?

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.” Det va däremot Charles Darwin och så rätt han har.

4 thoughts on “Varför sociala medier och web 2.0 ger liv åt den fria pressen”

  1. Litet påpekaden bara: Social Media Today är en aggregator. Jag skulle nog säga att det är Jerry Bowles som skriver: SMT kan knappast lastas för hans åsikter som kollektiv (tror exempelvis vår egen Kullin inte riktigt tycker samma sak). Annars håller jag med fullständigt i din analys :)

    Reply
  2. Litet påpekaden bara: Social Media Today är en aggregator. Jag skulle nog säga att det är Jerry Bowles som skriver: SMT kan knappast lastas för hans åsikter som kollektiv (tror exempelvis vår egen Kullin inte riktigt tycker samma sak). Annars håller jag med fullständigt i din analys :)

    Reply

Leave a Reply