Jag kämpar för att få kontakt med whatsnext-tomas och whatsnext-kristin. Deras utmaning ”Hack the News” ligger helt i linje med vad vi vill göra. Jag har minst två tidningar/sajter som är intresserade av att se dem förverkliga sina idéer.

På 30 dagar bygger vi en parallell nättidning åt er. Inför öppen ridå. Från dag ett kan vem som helst titta förbi. Vi prototypar, kastar ut idéer till besökarna och ser vad som fastnar. Vi förbättrar det som är bra, slopar det som är dåligt. Alla kan pitcha ideer. Journalister, ledning, besökare. Ledorden är innovation, transparens, crowd sourcing och extremt korta utvecklingscykler. Jag kallar det agile publishing.

Jag sitter på WAN som de också refererade till, men istället för att koncentrera mig på kungens invigningstal snurrar skallen med tankar vilket slöseri det är att låta 1.800 mediechefer sitta i två timmars overksamhet. Det är 3.600 timmars arbetstid. Rockar de loss med Whatsnext-tanken
lär det blir mycket mer gjort på bara 1.000 timmar. Tanken svindlar…