Video i mobilen: I USA växer tittandet, men det är fortfarande på låga nivåer

Åtta miljoner av USAs mobilanvändare tittade på någon typ av video i sina mobil under augusti 2007, vilket motsvarar knappt 4 procent av alla mobilanvändare. Det är alltså fortfarande en liten del som tittar på video i mobilen, men det växer hela tiden. Tittandet är inte heller särskilt regelbundet, de flesta tittar bara sporadiskt, ett par gånger under en månad. Allt enligt en rapport från m:metrics.

Nästan 7 miljoner av dessa tittade under perioden på “viral videos”, dvs videos som man fått skickat till sig från vänner eller familj. Denna kategori är den klart största och också den som växer mest, med 36 procent sedan januari i år. Under samma period ökade det efterfrågade innehållet (“programmed mobile video”) med 28 procent.

mob_vir_prog

Eftersom det fortfarande är en “early-adopter”-marknad så drar publiken tydligt mot yngre män. I åldersgruppen 18-24 år har 9,7 procent tittat på video i mobilen, vilket ska jämföras med 3,7 procent av samtliga mobilanvändare.

Underhållning och nyhetsrelaterat material i korta versioner är de mest efterfrågade kategorierna bland de som tittar på video i mobilen.

dia_video_mobil

Source: M:Metrics, Survey of mobile subscribers. Data based on three-month moving average for period ending 31st August 2007.

5 thoughts on “Video i mobilen: I USA växer tittandet, men det är fortfarande på låga nivåer”

Leave a Reply