YouTube fortsätter att öka

Internetanvändarna i USA såg under mars 11,5 miljarder videos online, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med föregående månad. Och jämfört med mars 2007 är det en ökning med 64 procent. Det visar de senaste siffrorna från comScores mätning Video Metrix. I genomsnitt ägnade varje tittare nästan 4 timmar under mars (235 minuter) på att se video online.

Google stod för 4,3 miljarder videos (varav YouTube svarar för 98 procent), vilket motsvarar en andel på 38 procent av samtliga videos. Fox Interactive är tvåa med 478 miljoner videos (4,2 procent) och följs av Yahoo! med 328 miljoner (2,9 proceent) samt Viacom Digital med 249 miljoner (2,2 procent).

online video mars 2008, usa

139 miljoner internetanvändare i USA såg någon video online under mars, det motsvarar 74 procent av alla internetanvändare. I genomsnitt såg varje tittare 83 videos under mars 2008. Google hade flest unika tittare; 86 miljoner som såg 51 videos. YouTube svarar i princip för hela Googles del: 85 miljoner unika tittare såg 4,3 miljarder videos, vilket motsvarar 50,4 videos per tittare

Fox Interactive hade 54 miljoner unika tittare och Yahoo! 38 miljoner.
online video by unique viewers, usa

Leave a Reply