YouTube-publiken allt större. Och äldre.

Två tredjedelar av de vuxna i USA har sett en video på YouTube, enligt The Harris Poll från Harris Interactive. Det ska jämföras med 42 procent förra året. Intressant är att publiken har breddats betydligt åldersmässigt.

YouTube sett video 2006 2007

Den stora förändringen från förra året är att de över 25 år ökar mycket kraftigt. T ex bland 50-64-åringarna där andelen mer än fördubblats och bland de över 65 år har andelen tredubblats.

Tittarmåttet ovan är mycket trubbigt eftersom frågan är formulerad om man någon gång tittat på video på YouTube. Dock ställdes följdfrågor om hur ofta man tittar. 42 procent av YouTube-tittarna säger att de besöker sajten frekvent (minst en gång i veckan). Också det är en rejäl ökning från förra året då motsvarande siffra var 33 procent.

2 thoughts on “YouTube-publiken allt större. Och äldre.”

Leave a Reply