Internetanvändarna 2 år äldre

Internetpubliken blir allt äldre. Nielsen Online har jämfört åldersprofilen för internetanvändarna i Storbritannien i oktober 2007 och jämför med hur det såg ut för ett år sen.

åldersprofil internetanvändarna uk

Under det senaste året har andelen under 25 år minskat från 29 till 25 procent. En minskning med 16 procent. Samtidigt har andelen 55+ år ökat med 22 procent, från 16 till 19 procent.

Medelåldern för samtliga internetanvändare har under perioden ökat från 35,7 till 37,9 år. Det kan tyckas vara en liten ökning, men drygt 2 år äldre är en stor ökning när det gäller medelåldern.

Nielsen har också tittat hur enkilda sajters publik ser ut åldersmässigt. Nedan följer ett urval av de största sajterna och medelåldern bland de unika besökarna i oktober 2007.

medelålder unika besökare sajter uk

En spännande skillnad när det gäller sajter med de yngsta och äldsta publiken är att en stor del av företagen med den yngsta medelåldern endast finns online. Medan de med högre medelålder är sådana som också finns representerade i “the real-world”.

1 thought on “Internetanvändarna 2 år äldre”

Leave a Reply