3 miljarder GSM-abonnemang

3G Americas publicerade häromdagen siffror för antalet GSM-abonnemang i världen. Nu i mars finns det mer än 3 miljarder GSM-abonnemang (inklusive UMTS). GSM svarar för 88 procent av alla de 3,5 miljarder mobilabonnemang som finns globalt. GSM är helt klart den största kommunikationsplattformen globalt. I jämförelse finns det “bara” ca 850 PC i världen, en prognos från Forrester pekar på 2 miljarder 2015.

Personal Communications Technologies, global market

Antalet internetanvändare ligger runt 1,1 miljarder, antalet fasta telefonabonnemang något högre 1,3 miljarder. Och antalet TV-mottagare ligger på 1,7 miljarder.

Leave a Reply