It’s a family affair

European Interactive Advertising Association har precis släppt en ny rapport (pdf här) från sin stora undersökning som de genomförde i november 2007. I rapporten tittar de på “den digitala familjen” och hur barnen påverkar de vuxnas medievanor.

Bland annat gäller det andelen som använder internet. Bland vuxna med barn i hushållet är andelen som använder internet minst en gång i veckan 40 procent större än bland vuxna som inte bor med barn. 73 procent av de som har barn i hushållet använder internet minst en gång i veckan mot 52 procent av de som bor i hushåll utan barn.

internetanvändning bland barnfamiljer

I Sverige är skillnaden ännu större: 96 procent av de som bor med barn i Sverige använder internet minst en gång i veckan. Det ska jämföras med 66 procent bland de som bor utan barn.

Överlag visar rapporten att vuxna som bor med barn har och använder mer teknikprylar än vuxna i allmänhet. Tittar vi på hushållsinnehav av teknikprylar så blir det ganska tydligt. T ex har 82 procent av barnfamiljerna i Europa dator hemma och 28 procent har trålöst nätverk hemma. Mer än hälften har TV-spel i hemmet.

teknikprylar hushållsinnehav barnfamiljer

Och ju äldre barnen är desto aktivare är de vuxna i sin teknikanvändning. Bland annat använder nästan hälften (47 procent) av de vuxna med barn i åldern 16-18 år IM. Hos de med barn 0-4 år är motsvarande siffra 37 procent.

1 thought on “It’s a family affair”

Leave a Reply