60 procent använder e-mail en vanlig dag

I Pew Internet & American Life Project stora sammanställning över sina undersökningar “Usage Over Time“, finns samtliga frågor och undersökningar som de genomfört samlade.

Bland annat finns det siffror som visar att e-mailen håller ställningen bland internetanvändarna i USA. I år är det hela 60 procent som säger att de använder e-mail en genomsnittlig dag. Sedan 2000 har andelen användare en vanlig dag ökat med 25 procent, upp från 48 procent.

Use of e-mail on a typical day

Av de dagliga aktiviteter som Pew mäter är e-mail störst. Som jämförelse kan nämnas att 49 procent av internetanvändarna i Usa använder sök en genomsnittlig dag och 39 procent läser nyheter online.

Leave a Reply