email

Vem äger ditt twitter-konto?

Eller i ett lite större och krångligare perspektiv – vem äger din identitet när du jobbar i ett medieföretag? Frågan aktualiseras av fajten om ett Twitter-konto som rasar just nu i USA mellan Star Tribune och Pioneer Press (Tack till @hannalar och @morpac för tips och tankar). Det aktuella fallet handlar i korthet om en medarbetare … Read more

60 procent använder e-mail en vanlig dag

I Pew Internet & American Life Project stora sammanställning över sina undersökningar “Usage Over Time“, finns samtliga frågor och undersökningar som de genomfört samlade. Bland annat finns det siffror som visar att e-mailen håller ställningen bland internetanvändarna i USA. I år är det hela 60 procent som säger att de använder e-mail en genomsnittlig dag. … Read more