Äldre anser att webben främst riktar sig till yngre

En majoritet av internetanvändarna som är 45 år eller äldre anser att innehåll på webben främst riktar sig till en yngre publik. Det visar en undersökning från Burst Media bland 13000 internetanvändare i USA.

Totalt är det ungefär hälften av respondenterna som anser att webbinnehållet fokuserar på deras egen ålder. Men skillnaderna är mycket stora om man fördelar på ålder.

Webbinnehåll ålder

Inte helt överraskande är det de yngre som framför allt svarar att innehållet online riktar sig till deras åldersgrupp. Detta är särskilt tydligt i åldersgrupperna 18-24 år och 25-34 år, där 76 respektive 74 procent håller med. I åldersgruppen 35-44 år är det 56 procent som anser att innehållet riktar sig till deras ålderssegment.

Men från 45 år och uppåt minskar andelen kraftigt. Bland 45-54-åringarna är det en tredjedel och i gruppen 55-64 år är det 23 procent som instämer i att webbinnehållet är riktat till deras ålderskategori. I den äldsta gruppen, 65 år eller äldre, är det endast en av åtta som tycker att innehållet på webben är fokuserat på sin åldersgrupp.

Trots känslan av att innehållet kanske inte alltid fokuserar på deras åldersgrupp, så besöker internetanvändare i alla åldrar fler sajter nu jämfört med för ett år sedan. Tre av fem säger att de besöker fler sajter under vecka nu än vad de gjorde för ett år sedan.

antal besökta sajter idag jämfört med ett år sedan

Trenden är minst lika tydligt bland de äldre, i gruppen 55 år eller äldre är det 63 procent som besöker fler sajter idag. Lokala och nationella nyheter är den mest populära kategorin bland denna grupp, 56 procent säger att de regelbundet besöker sajter med lokala/nationella nyheter.

Bland de yngsta, 18-34 år, är nöje mest populärt. 45 procent säger säger att de regelbundet besöker sajter med nöjesrelaterat innehåll. Sedan följer nyheter (40 procent), online gaming (38 procent) och shopping/produktinformation (36 procent).

3 thoughts on “Äldre anser att webben främst riktar sig till yngre”

  1. Hela den här undersökningen känns rätt dum, “nätet” är ingen tidning på kiosken, utan utgörs ju av den sammanlagda mängden information som vi människor av olika anledning har funnit nytta i att lägga ut. Tror utfallet från respondenterna på frågan snarare blir en typisk bild av hur äldre ofta känner att dom tappat greppet om vad som händer i världen.

    Är säker på att äldre människor som fortfarande har intresse för att lära sig om sin omvärld hittar massvis med information online som passar dom.

    Reply
  2. Hela den här undersökningen känns rätt dum, “nätet” är ingen tidning på kiosken, utan utgörs ju av den sammanlagda mängden information som vi människor av olika anledning har funnit nytta i att lägga ut. Tror utfallet från respondenterna på frågan snarare blir en typisk bild av hur äldre ofta känner att dom tappat greppet om vad som händer i världen.

    Är säker på att äldre människor som fortfarande har intresse för att lära sig om sin omvärld hittar massvis med information online som passar dom.

    Reply

Leave a Reply