Att prenumerera innebär inte att man läser

Internetstatistik skriver om siffrorna i Läsvaneundersökningen (ppt) där utvecklingen fortsätter i att Internet ökar sina siffror på andel svenskar som har tillgång till Internet medan prenumererad dagstidning minskar. Det är inget nytt – det har skett sedan många år. Skillnaderna mellan generationerna blir aldrig så klara som här – vi har ett helt paradigmskifte mellan unga och äldre i just hur man väljer mellan dessa medieplattformar.

Det intressanta är reaktionen på siffrorna. På Internetstatistiks Facebooksida kom kommentaren om att “det inte går att säga hur de med tillgång till Internet faktiskt tillgodogör sig nyheter”. En intressant fråga och valid. Om det inte var så att detsamma kan sägas om den prenumererade tidningen. Självklart kan vi göra diverse läsarundersökningar men det var inte fokus för den här undersökningen – precis som att vi kan göra undersökningar hur människor använder internet. Frågan blir dock fånig eftersom den prenumererade papperstidningen knappast kan sägas vara ett starkare incitament att läsa nyheter än internet för unga – snarare skulle jag våga säga att det är tvärtom. Åtminstone utifrån de fokusgrupper mm som jag gjort med unga runt sociala medier och nätanvändning.

Motståndet visar snarare på att såväl prenumererade tidningar som nätet behöver hantera nya räckviddsmått – eller snarare aktivitetsmått. För lika lite som vi kan säga att Internet används bara för nyhetsinhämtning (vilket dock är en ganska stor del av användarnas nyttjande av nätet enligt WII-undersökningen från 2009 (pdf)) så kan man säga att bara för att en prenumererad dagstidning har si och så hög räckvidd så innebär det att den faktiskt används.

Intressant för tidningarna borde snarare vara de siffror från amerikanska Hitwise som visar att Facebook driver mycket mer trafik till nyhetssajter än någon annan tjänst. Fortfarande är det låga siffror självklart men det är onekligen en trend som framförallt nyhetsmedier måste förhålla sig till. Om Facebook utvecklas till vår onlineidentitet och delande, tipsande och läsning sker via plattformen så är frågan hur såväl papperseditioner som paywalls ska kunna driva inkomster.

Jag tycker nog det verkligen börjar bli dags att sluta att skydda papperseditionerna till vilket pris som helst och börja att satsa på olika digitala editioner. Vad tycker ni?

Leave a Reply