Niclas Strandh

Att prenumerera innebär inte att man läser

Internetstatistik skriver om siffrorna i Läsvaneundersökningen (ppt) där utvecklingen fortsätter i att Internet ökar sina siffror på andel svenskar som har tillgång till Internet medan prenumererad dagstidning minskar. Det är inget nytt – det har skett sedan många år. Skillnaderna mellan generationerna blir aldrig så klara som här – vi har ett helt paradigmskifte mellan … Read more

Mindpark #044: Web 2.0 förändrar världen

Varje tid har sin symbol för omvälvande rörelser. För 00-talet är det kanske web 2.0 som bäst symboliserar den rörelse mot en gemensam och öppen plattform för att distribuera innehåll oavsett vem man är och vad man vill säga. Web 2.0 är ett uttryck som egentligen har sin grund i en teknisk mylla. Förutom att … Read more

Det är silomedia som är i farozonen – inte att berätta en historia

Att vi har olika preferenser när det gäller mediekonsumtion i olika åldrar och att män och kvinnor tenderar att välja olika är inte så underligt och kan förklaras både av hur vi av hävd hanterat teknikförändringar, hur vi fortfarande tenderar att ha en könsmässig uppdelning både när det gäller jobb och hemmaliv respektive att vi … Read more

Mindpark #006: När chefredaktörerna började blogga

Plötsligt hände det! Det var som om taket fallit ner, det var som om hela världen drog efter andan. Rolf van den Brink började blogga. Visserligen hade man på Dagens Media haft bloggen “Köksveckan” som var ett sorts “bakom-scenen-blogg” men det som den gode chefredaktören var mest känd för var sin aversion mot bloggare. Jag … Read more

Skvallrets nya verklighet

Diskussionen om identitet, integritet och rätten till sitt privatliv är konstant. Kända och offentliga profiler får stå ut med att vara i spotlighten – det är ändå en del av priset som man får betala när man skapar ett personligt varumärke, när varumärke och person blir en och samma. Genom sociala medieutvecklingen så accelererar det … Read more