Att säga journalist duger inte

Det här är sannerligen ingen ny fråga men eftersom det envist fortsätter att dyka upp: Varken ordet journalist eller fotograf är värda någonting som definition. Jag tänker tex på den här intervjun med Beatrice Ask angående nya lagförslaget om kränkande fotografering där hon säger.

– Journalister kan ha ett skäl utifrån att man behöver visa hur en person agerar, att fotografera specifika situationer och publicera sådana bilder. Men då ska det finnas ett allmänt syfte som är rimligt för att det ska vara giltigt om det sker i den här typen av utrymmen, säger Beatrice Ask.

Utöver alla andra funderingar som den här lagen ger upphov till så är det beklämmande att vår justitieminister använder en definition som inte har någon som helst begriplig innebörd.

Vi har ett antal skyddade yrkestitlar i Sverige. Listan är inte särskilt lång, och välkända exempel är sådana som advokat (rättegångsbalken) och revisor (revisorslag). De titlarna kan man använda i lagtexter och regleringar eftersom de är tydligt definierade och det utövas tillsyn.

Så ser det inte ut med journalister och fotografer. Svenska journalistförbundet kan säga sig definiera journalister, men det betyder inget mer än att du kan få deras plastkort. Till och med begreppet ”journalistiska ändamål” som används tex i PUL, är en can of worms.

Bilden visar Ulf Nilsson och kommer från Scanpix. Chansar på att publicera den ändå - för jag älskar den. Läs gärna texten på Newsmill (klicka på bilden). Från en svunnen tid.

9 thoughts on “Att säga journalist duger inte”

Leave a Reply