Den långa svansen bedriver hobbyverksamhet

Internet tillgodoser så gott som alla former av hobbys och intressen med information. Den långa svansen sträcker sig från vardagliga intressen till de av de mer obskyra slaget. Enligt en undersökning från Pew (2007) har 83% av USA:s befolkning använt Internet i utövandet av sina personliga intressen och hobbys. 29% gör det varje dag.

Män under 50 och med bredbandsuppkoppling är det troligaste segmentet att söka information och utöva sina hobbys online. Yngre amerikaner är troligare att använda Internet än äldre (över 50). 86% av 18-29 åringar använder Internet i relation till deras hobbys och personliga intressen jämfört med 88% i åldersgruppen 30-49.

Den långa svansen är personlig och har tillsammans med Web 2.0 och Internets närmast obefintligt korta kommunikationsvägar, möjlighet att förvandla hobbys till heltidsjobb och siffror till intäkter:

“Because of the internet, we’ve been able to turn a hobby of collecting antiques
into a business of buying and selling antiques.”

Internet har även lett till skapandet av nya hobbys och sporter. En sådan är Geocaching. Geocaching är en form av skattjakt där man använder sig av interaktiva hemsidor och GPS-system för att nå målet.

inter och hobbys

 

hur ser hobbyisten ut

Leave a Reply