Annonsörer tror på ökning av webb & mobil

MediaPost skriver om den senaste undersökning från Advertiser Perceptions som gjorts bland annonsörer och mediebyråer i USA under oktober och november. I undersökningen ställs frågan om hur man tror att man kommer att förändra sin annonsering i olika medier under det närmaste halvåret.

Mest optimistiska är annonsörerna om online-medier. 76 procent förutspår en ökning inom de närmaste sex månaderna. Andelen har minskat något sedan undersökningen i våras, men det är en ökning från motsvarande undersökning som genomfördes för ett år sedan.

Mobilen var det enda andra alternativet där mer än hälften (55 procent) av annonsörerna trodde på en ökning.

advertiser optimise by medium

Tidningarna hamnar i botten, mycket få tror på en ökning i de lokala och nationella tidningarna. Dock är det radio och TV som minskar mest jämfört med den förra undersökningen i våras. Endast 16 procent tror på en ökning av radio, ner från 26 procent i våras. För broadcast TV är siffrorna 22 procent, ner från 29 procent.

Undersökningen genomfördes med 2047 respondenter i oktober-november 2007. Frågan som ställdes i undersökningen: Imagine the amount of your company’s/your client’s total advertising budget as a whole is a pie, and each of these media types is a share of the pie. In the next six months, would you expect the share spent on each to increase, decrease or stay the same as compared to the previous six months?

Leave a Reply