informationssökning

Stor förändring på hur vi söker information

I den brittiska motsvarigheten till Svenskarna och Internet har Oxford Internet Institute (University of Oxford), i undersökningen The Internet in Britain, sett en dramatisk förändring på hur informationssökningen går till. I den förra undersökningen, som genomfördes 2005, var användningen av både sökmotorer och direkta sidor (t ex bokmärken) vanligast. 2007 ser det annorlunda ut. Allt … Read more

Den långa svansen bedriver hobbyverksamhet

Internet tillgodoser så gott som alla former av hobbys och intressen med information. Den långa svansen sträcker sig från vardagliga intressen till de av de mer obskyra slaget. Enligt en undersökning från Pew (2007) har 83% av USA:s befolkning använt Internet i utövandet av sina personliga intressen och hobbys. 29% gör det varje dag. Män … Read more