Jag har ju pratat en del om ROE (return of engagement) för att mäta ROI tidigare och tänkte fortsätta med det denna fantastiska våreftermiddag! Tidigare poster på ämnet har fött väldigt intressanta diskussioner kring ämnet ROE, bland annat om vilka mätpunkter som bör finnas. Idag vill jag koncentrera mig på ROE som ett verktyg för att ytterligare öka ROI hos ett företag, nämligen genom att låta sociala medier bearbeta och analysera en eventuell eftermarknad för en produkt eller tjänst.

Att fortsätta engagera sig i kunden efter ett event eller en produkt har blivit såld tror jag kan öka engagemanget och relationen mellan kund och företag ytterligare. Möjligheten att ta in synpunkter och kommentarer genom sociala medier på ett event, produkt eller tjänst i efterhand med motoveringen att ständigt utveckla och förbättra ett företags produktportfölj, ökar chanserna för återbesök och därmed ROI. Ryktet kring företagets engagemang sprids ytterligare och detta skapar nya kunder samtidigt som en produkts eller tjänsts livslängd kan bli längre på grund av förbättringarna och därmed fortsätta generera ROI. Det är fem gånger så dyrt att skapa en ny kund som att behålla en gammal heter det ju. Men jag skulle vilja påstå att det även är “fem gånger så dyrt” att skapa en ny produkt som att utveckla en gammal.

Jag menar naturligtvis inte att man som företagare bara ska satsa på uppdateringar, bara att en investering och engagemang i att mäta ROE på eftermarknaden kan generera nya idér samtidigt som interaktionen med kunden förlängs. Detta är ett starkt vapen i införskaffandet av lojala och nya kunder. ROE är ett mått som handlar om långsiktigt tänkande.