En tolkningsfråga…

Det ser ju trevligt ut vid en första anblick när den här frågan redovisas

”Så troligt är det att vi anpassar upphovsrätten till ett modernt medie- och informationssamhälle” (Valenkat_TU_MV 2010)

Tyvärr tror jag att de olika partierna har radikalt olika uppfattningar om hur de vill anpassa den…

Leave a Reply