De yngre användarna var de som först hakade på de sociala nätverken och så även bland Facebook. Och fortfarande är yngre personer dominerande bland de som besöker Facebook, men tillväxten är störst bland medelålders.

Nielsen har tittat på hur Facebooks publik har växt det senaste året i världen (nåja, iallafall Australien, Brasilien, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Italien, Spanien, Frankrike och USA). Och den största tillväxten sker bland personer i åldern 35-49 år. I denna åldersgrupp har de unika besökarna ökat med 24 miljoner från december 2007 till december 2008. Den näst största ökningen står 18-34-åringar för, upp 22,8 miljoner. Även 50-64-åringar ökar kraftigt, med nästan 14 miljoner fler unika besökare i den senaste mätningen.

facebook publik ökning