Firefox ökar i Europa, Finland i topp

Firefox ökar sin användarandel i Europa med 21 procent (5 procentenheter) i december 2007 jämfört med december 2006, enligt XiTi Monitor. Firefox har nu en andel på 28 procent i Europa. Internet Explorer ligger i topp med två tredjedelar av besöken (66 procent).

Efter en ökning från mars till juni, stabiliserades Firefox andel fram till september-oktober, för att återigen öka under årets två sista månader.

Firefox andel

Skillnaderna i Europa är mycket stora. Finland toppar med hela 45,4 procent, följt av Slovenien (44,6 procent) och Polen (42,4 procent). Med några undantag så är Firefox riktigt stort i hela östeuropa. Lägst användarandel har Firefox i Storbritannien, Ukraina och Nederländerna.

I Sverige har Firefox en andel på 26,0 procent, dvs under snittet i Europa. Dock högre än våra grannländer i väster; Danmark (17,9 procent) och Norge (19,7 procent)

Firefox andel per land

11 thoughts on “Firefox ökar i Europa, Finland i topp”

  1. Intressant artikel men jag har inte listat ut vilket kriterium Du använde när Du sorterade kolumnerna i tabellen;-)

    Reply
  2. Intressant artikel men jag har inte listat ut vilket kriterium Du använde när Du sorterade kolumnerna i tabellen;-)

    Reply
  3. Intressant artikel men jag har inte listat ut vilket kriterium Du använde när Du sorterade kolumnerna i tabellen;-)

    Reply

Leave a Reply