Fler äldre tar del av webben

76 procent av den äldre befolkningen (50+ år) i USA säger att internet är en viktig källa för information. Det visar en undersökning från AARP och Center for the Digital Future, USC Annenberg School for Communication. Andelen bland de äldre som anger att internet är en viktig informationskälla har ökat kraftigt under de senaste fem åren, 2002 var motsvarande andel 51 procent. Även bland personer under 20 år har andelen ökat, men inte lika dramatiskt och från en betydligt högre nivå.

How important is the Internet as a source of information to you?

Allt fler äldre använder också nätet för att ta del av nyheter. 42 procent av 50+ kollar nyheter på webben dagligen, jämfört med 18 procent bland de som är yngre än 20 år.

How often do you use the Internet to look for local, national and international news?

Fortfarande är det dock få äldre som använder IM. Endast 9 procent av de som är 50 år eller äldre säger att IM är vikitgt. Det ska jämföras med hela 48 procent bland de som är 20 år eller yngre.

Leave a Reply