Försäljningen av bärbara datorer minskade med 10 procent under det första kvartalet 2009 jämfört med motsvarande period 2008, enligt IT Research. Under första kvartalet i år såldes 228555 bärbara datorer, jämfört med 254255 under kvartal 1 2008. Samtidigt minskade den totala PC-försäljningen med 11 procent.

notebooks sverige

I sifforna ovan är inte netbooks* inräknade (varken i den totala PC-försäljningen eller bland bärbara datorer).

*) IT Research definierar netbooks som datorer med 5-10″-skärm och som väger mindre än 1 kg