Jag har redan gett upp på att sortera in mina kontakter på Google+ i kretsar. Hur ska man orka när det känns som utväxlingen av nedlagd tid är så dålig? Hela världen lägger eoner av tid på att sitta och sortera, till vilken nytta?

Ultimately what this amounts to is a shared reality. In the same way Wikipedia becomes better after every single edit forever, Facebook Groups provides a shared reality that, given proper management by the admins, will always get better. And that will always beat Google Circles because it spreads the work of organization over many people instead of just one.

via Google Circles is high work and low return: Why Groups are the right way to organize people – garry’s posterous.

Från samma post lånar jag en snygg och konkret sammanställning över skillnaderna mellan tre helt olika sätt att definiera vår omgivning

  • Twitter Lists provide social signal and discovery. High level of effort, but at least there’s some modicum of gain to be had.
  • Facebook Groups provide a semi-public shared space that automatically gets better. Low level of effort but high amount of social benefit.
  • Google+ Circles force people to do a lot of work, but that work is pretty much only useful to themselves. High level of effort and low level of return.

Kretsarna riskerar dessutom att skapa en falsk känsla av trygghet. Det är helt enkelt för lätt att göra fel. Antingen genom att oavsiktligt dela med sig på ett sätt man inte tänkt, eller helt enkelt genom eftersatt underhållsarbete av kretsarna. Jag är mer inne på att vi väljer förhållningssätt till transparensen i allt tydligare form: allt eller inget. I enkelheten bor den bästa lösningen.

Men det allvarligaste problemet jag har med kretsarna är att de bygger på en relativt statisk indelning av mina kontakter. Jag har mycket lättare att se hur Facebooks grupper passar in i hur vi vill interagera med vår omgivning. Oavsett om det är mer statiska eller mer flyktiga sammanhang. I den numera klassiska presentationen om The real life social network försöker man styra över oss till att se kretsar av vänner, på något sätt beständiga, men jag ser ändå bara grupper. Man kliver in i en miljö – en grupp – där man diskuterar med de som är intresserade av samma saker, och där alla är överens om att det är den miljön man är i. Den asynkrona indelningen i kretsar kommer utan tvekan skapa förvirring. IMHO.

Att jag ändå ger Google plus högt betyg i SvD beror på vad vi förväntades bedöma. Mina längre resonemang om grupper/listor/kretsar föll helt rimligt bort. Men jag tänker fortsätta fundera och tar gärna mer diskussioner om det här. Hur tänker du?