Idag står internet för 7 procent av de globala annonsintäkterna. Om 5 år kommer det att vara drygt en femtedel.

Enligt The Kelsey Group nådde de globala medieinvesteringarna upp till 600 miljarder USD under 2007. De förutspår att den genomsnittliga årliga tillväxten kommer att vara 2,7 procent, vilket betyder att 2012 kommer de globala medieinvesteringarna uppgå till 707 miljarder dollar. Det är en ökning med knappt 18 procent för hela perioden.

annonsering globalt internet

I princip står internet för hela ökningen. The Kelsey Group förutspår att den globala internetannonseringen kommer att öka från 45 miljarderUSD 2007 till 147 miljarder USD 2012. Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på hela 23,4 procent eller en ökning med 228 procent för hela perioden.

Internetannonseringen svarade 2006 för 6,1 procent av de globala medieinvesteringarna. Under 2007 var andelen 7,4 procent och 2012 kommer internet svara för 21 procent, enligt The Kelsey Group.

5 thoughts on “Idag står internet för 7 procent av de globala annonsintäkterna. Om 5 år kommer det att vara drygt en femtedel.”

Leave a Reply