In-stream-reklam både bra och dåligt…

Vi har tidigare konstaterat att online-video är populärt. Och Burst Medias senaste undersökning visar än en gång hur stort online-video är. Sju av tio (72 procent) av respondenterna tittar på video online. Män i något större omfattning än kvinnor, 77 procent mot 68 procent. Och det är inte bara de yngre som tittar. En majoritet av alla åldersgrupper tittar på video online. Inklusive personer som är 65 år eller äldre, i denna grupp tittar 59 procent.

Inte helt otippat ligger de mest frekventa tittandet i gruppen unga män. Av män i åldern 18-24 år tittar en fjärdedel på online video dagligen. Och bland samtliga män tittar 68 procent minst en gång i veckan, bland kvinnor är motsvarande siffra 49 procent.

frekvens online-video

Burst Media har också ställt frågor om reklam i online-video. Och det visade sig att det inte var helt populärt. Av alla som svarade så säger hälften (51 procent) att de slutar titta när de stöter på in-stream-reklam. 43 procent svarar att hänger kvar för att se reklamen och den resterande videon. 18-24-åringar är mest toleranta mot reklam. I denna grupp svarar 58 procent att de skulle se klart inslaget.

Hälften (50%) säger att in-stream-annonsering påverkar så att de tittar mindre på andra videos. Sedan är det 15 procent som säger att de inte bara slutar att se videon utan lämnar sajten direkt när de stöter på reklam i videon.

reaktioner instream annonsering

Men det är inte bara negativa saker som dyker upp i undersökningen. Tittarna kommer ihåg att de sett annonser, mer än hälften av de som sett online-video säger att de kommer ihåg att de sett någon in-stream-reklam (pre-, mid- eller post-roll). Men tittarna känner att reklamen är påträngande så det gäller att hitta en balans som fungerar.

Leave a Reply