Uppdatering 20151027Pressens Opinionsnämnd klandrar HD för publiceringen, baserat på det som jag anför som första punkten ovan. Här är hela beslutet från PO: ”Utpekades som lögnare”.

Jag är ingen van offentliganställd. Jag har gjort ett misstag. Men jag kommer aldrig gå med på lokaltidningens tes att jag inte ska kunna vara människa bara för att jag är tjänsteman. Och jag kommer inte gå med på att någon tar hedern av mig genom att inte berätta hela historien.

Bakgrunden står att läsa i dagens artikel med rubriken ”Jardenberg i blåsväder efter osant påstående

Jag ska inte upprepa hela storyn, läs artikeln och lyssna sedan gärna på min inspelning från intervjun. Ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten, om HD har en bättre version länkar jag gärna till den.

Det finns många saker som är anmärkningsvärda, men jag väljer att kommentera tre. (Utöver detta, ask me anything)

Det första är att HD tar sig rätten att i rubriken hävda att mitt påstående är osant. Den enda grund de har för den anklagelsen är deras version av vad som är sant och inte. Kan man verkligen göra så? I intervjun hävdar journalisterna Truls Nilsson och Torbjörn Svensson att min spekulation inte stämmer, och så kan det vara. Jag spekulerar ju bara. Men räcker det verkligen för att dra till med att jag ”far med osanning”? De målar ut mig som lögnare inför 100.000-tals människor bara för att DE påstår att jag har fel. Är det rimligt och balanserat av en stor tidning att göra så mot en enskild? Är det etiskt ok?

Det andra är det fokus de sätter på mig i hela den här historien, och hur djupt de gräver för en story. Jag är verkligen inte en speciellt privat och tillbakadragen person, och öppenhet är centralt för mig. Ändå finns det sfärer där jag måste få vara en enskild människa. Jag har hela tiden vetat att vår slutna Facebookgrupp, med 100 kollegor som på olika sätt är berörda av vårt kommunikationsarbete, givetvis inte är (eller ska vara) hemlig. Och att intressanta diskussioner skulle nå medierna har jag tagit för givet, det är helt rimligt. Däremot trodde jag att vår lokaltidning skulle göra en mer samlad avvägning innan de publicerar. I det här fallet tycker jag att kombinationen av min person (förvisso tjänsteman men fyra led ner från toppen), ämnet (ett helt uppenbart personligt resonemang som knappast kan anses kriminellt eller ens klandervärt) och tidpunkten (en lördag eftermiddag) skulle göra att man avstod från att göra publikt spektakel av det. De, inte jag, väljer att ge det här spridning. Men HD får stå för sina publiceringsbeslut, så klart. Jag undrar dock hur man sover gott om natten.

Det tredje är – tyvärr – att HD spelar ut mig mot det socialdemokratiska kommunalrådet Ola Möller, och gör det helt utan det viktiga sammanhanget. Så här såg hela min kommentar ut.
screenshot
Det som finns beskrivet på slutet har hänt. Det vet också Ola Möller, men jag antar att HD inte gav honom hela bakgrunden till mitt resonemang. Att jag tar med den händelsen i min kommentar är enbart för att belysa att det finns en historia av ifrågasättande, det ligger så att säga i luften. Det är klart att jag i efterhand önskar att jag utlämnat den biten eftersom den flyttar fokus från min reflektion över HDs arbete, och riskerar att göra det till en recension av politikens arbete. Det var inte min mening. Jag är fullt klar över, och har all respekt för, att politiken använder hela verktygslådan i sitt politiska arbete. Det är självklart, även om jag erkänner att det svider när jag hamnar i skottgluggen.

Till sist. Jag är otroligt ledsen över det här rabaldret, för att jag orsakat mina chefer och kollegor extra arbete – helt i onödan. Men också för att en udd riktad mot en ideologisk driven publicering i lokaltidningen kommit att bli partipolitisk. Det var verkligen inte min avsikt. Jag önskar jag formulerat mig annorlunda, och det kommer jag att göra framöver. Jag är människa, jag gör misstag och jag lär.

Uppdatering 20151027: Pressens Opinionsnämnd klandrar HD för publiceringen, baserat på det som jag anför som första punkten ovan. Här är hela beslutet från PO: ”Utpekades som lögnare”.

Screenshot 2015-10-27 20.23.24

Foto: CC BY will ockenden