Internet allt viktigare som nyhetskälla

Internet som nyhetsmedium växer kraftigt i USA. Det visar siffror från Pew Research Center for the People & the Press.

I den senaste mätningen i december säger 40 procent att de får det mesta av nyheterna via internet. Det ska jämföras med 24 procent i september 2007. Det är också första gången som internet är större än traditionella tidningar. 35 procent anger att tidningar är den viktigaste nyhetskällan. Fortfarande är TV störst i USA, hela 70 procent anger denna som huvudsakliga källan.

nyhetskällor

Dock ser det annorlunda ut för unga människor. I åldern 18-29 år är nu internet lika stort som TV när det gäller huvudsaklig nyhetskälla för nationella och internationella nyheter. Sex av tio (59 procent) anger internet som den viktigaste nyhetskällan, exakt lika stor andel svarar TV. För tidningar ser det värre ut bland de unga, endast 28 procent anger tidningar som viktigaste nyhetskällan.

tv internet nyhetskälla unga

Svaren summerar till mer än 100 procent eftersom flera svarsalternativ var möjliga.

1 thought on “Internet allt viktigare som nyhetskälla”

Leave a Reply