News: Jag hakar på Videoplaza

Video på nätet är hetare än hett. Se tex Eriks post ”online video fortsätter växa” som berättar om 13,5 miljarder videotittar under oktober, bara i USA. Men precis som många andra snabbväxande nätaktiviteter så är intäkterna en svag punkt. Det tar tid att bygga upp en hållbar intäktsmodell och man måste tänka nytt. Oavsett om det är en traditionell tv-kanal eller en lokal tidning som börjar med video så kan man inte sälja spottar eller annonser på samma sätt som tidigare. Frågan om intäkter är till och med större för video än traditionell webb, eftersom kostnaderna per tittare är potentiellt mycket större.

Därför känns det extra kul att få vara med när Videoplaza fortsätter resan mot ökade intäkter inom online video. Konkurrensen är tuff i den här nichen, och bara de bästa kommer att platsa. Jag är mycket imponerad över det arbetet som Sorosh, Alfred, Dante och gänget redan gjort och jag ska göra mitt bästa för att stötta dem i deras strävan efter world domination. De är redan en god bit på väg…

Full disclosure: Parallellt med att jag tar en roll som Senior Advisor för Videoplaza har jag också fått möjlighet att investera i en minoritetspost i bolaget. Det innebär att jag inte kommer att medverka i några beslut inom Mindpark-gruppen som kan verka gynnande för Videoplaza. Det är inget unikt, utan så fungerar det redan i de övriga fall jag har ett ägande eller annan roll i bolag som vi utvärderar eller samarbetar med. Jag ska uppdatera här på bloggen också, men på LinkedIn finns det mesta av mina formella uppdrag.

2 thoughts on “News: Jag hakar på Videoplaza”

Leave a Reply