Internet i mobilen växer snabbt i Storbritannien

Nielsen Online presenterar en undersökning (pdf) som visar hur mobila internet ökar i Storbritannien. Från kvartal 2 till kvartal 3 2008 ökade antalet britter som använder internet via mobilen med 25 procent. Från 5,8 miljoner till 7,3 miljoner. Under samma period ökade antalet internetanvändarna via datorer med 3 procent (från 34,3 miljoner till 35,3 miljoner).

internet audience UK
uk internet growth UK

De som använder internet via mobilen har en klart yngre åldersprofil. T ex är en fjärdedel (25 procent)  i åldern 15-24 år. Det ska jämföras med 16 procent av de som använder internet via vanlig dator.

uk internet by age

Leave a Reply