Internetannonseringen ökar med 23 procent i Frankrike

Enligt siffror från France Pub, som eMarketer publicerar, så kommer onlineannonseringen i Frankrike att omsätta 913 miljoner euro. En ökning med 23 procent jämfört med 2007. Dock minskar tillväxten för nätet i år, jämfört med förra året då var ökningen hela 35 procent.

Även utomhus kommer att öka, men endast med 2 procent och alla andra huvudmedier kommer att tappa i år. Bio och TV kommer att minska mest, med 7 respektive 4 procent. Och totalt kommer hela annonsmarknaden minska med 0,4 procent i år.

ad spend france change

I Frankrike beräknas nätet stå för 8 procent av den totala mediekakan i år. TV och print är de största mediegrupperna med drygt en tredjedel var. Även radion är stor i Frankrike med 8 procent.

ad spend france

Leave a Reply