Internetanvändare i Europa

Enligt comScore har Tyskland flest antal internetanvändare i Europa med 40 miljoner användare i april 2009. Strax efter följer Storbritannien med 37 miljoner användare och Frankrike med 36 miljoner användare. Men som andel av befolkningen (15 år eller äldre) så hamnar inga av dessa länder i topp. T ex var det endast 56 procent av tyskarna som använde internet under april.

Som andel av befolkning har Nederländerna, Norge, Danmark och Sverige den största internetpubliken.

Tukiet har de aktivaste användarna både när det gäller spenderad tid och antalet besökta sidor under april.

internetanvändare i europa

Mätningen bygger på personer som är 15 år eller äldre. Endast trafiken från hem och arbete mäts, alltså ej från andra ställen som internetcaféer och bibliotek. I mätningen ingår inte mobiler eller PDA.

Leave a Reply