jardenberg kommenterar – 2009-10-04

3 thoughts on “jardenberg kommenterar – 2009-10-04”

  1. Ang kvinnor i Sociala Medier: Jag tror att det är för att inom SM är tröskeln lägre än till mycket annat (mansdominerat) i samhället i allmänhet – och näringslivet i synnerhet. Kvinnorna och tjejerna är bara en föraning om hur det ser ut i näringslivet om några år…

    Ang “sparka henne” – maj. Visst är hennes beteende förkastligt – men vilket ledarskap har gjort detta möjligt. Chefen/ägaren är antingen helt frånvarande, blind eller bryr sig inte om resultatet av andra skäl… En närvarande chef som bryr sig om sin personal och är noggrannare med värderingar, mål, resultat mm undviker oftast dyliga beteenden…

    Reply

Leave a Reply