Nyttan med sociala medier diskuteras överallt. Det surrar i print och webben, på bloggar och i forum, i krönikor och på sociala nätverk. Diskusionerna handlar ofta om dialog och realtidkommunikation, kunddatabaser och tillgängligheten av psykografiska data. Andra ord och termer som ständigt används för att beskriva nätets sociala revolution är: relevanta kunder, tvåvägskommunikation och det faktum att nätet förvandlat kunder till producenter snarare än anonyma konsumenter. Interaktion har blivit ett ledord.

Jag känner till allt detta för jag har själv hjälpt till att sprida budskapet. Jag har spridit och befunnit mig i det så mycket på sista tiden att jag börjar bli trött på mig själv. Denna posten handlar om något mycket viktigare, där vi skulle ha börjat från första början. Varför förstår inte många av företagen? Vad är det ni undrar över? Hur kan ni inte se nyttan?  Jag har äntligen förstått varför de inte förstår. Allt börjar med en mycket enkel fråga från deras sida som man hör varje gång man pratar om social media: Hur tjänar vi pengar på detta?

Hela västvärlden är byggd på ett monetärt system. Vår kultur är i grund och botten pengar. Pengar är västvärldens blod och det ekonomiska systemet är blodådrorna som valutan färdas igenom. Nu pratar jag inte bara om företagen utan om hela det system, den kultur och föreställningsvärld som våra kapitalistska institutioner har byggt upp sen både innan och efter den industriella revolutionen. Missförstå mig inte. Det sista jag vill är att sätta ett politiskt ställningstagande på denna posten. Det handlar inte om höger eller vänster utan kort och gott om kapital. Det handlar om västvärldens existensialism och vad den har grundat sig på i 2000 år. Nämligen pengar och strävan efter välfärd.

Så jag frågar igen. Är det då konstigt att företag, pampar och marknadschefer undrar var pengarna finns i ett tankesätt som plötsligt handlar om fri distribution av tjänster? Den digitala sfären förvandlas ju trots allt mer och mer till en värld där vi vill dela med oss av information. Utan en tanke på pengar ger människor plötsligt varandra tips om ditt och datt på sociala nätverk, delar med sig av länkar, bloggar och tankar, tips och trix. Vi lägger ut filmer på youtube, bilder på flickr och licenserar det ena med det femte med en CC-licens: ”Du är fri att distribuera materialet hur du vill”. Det ända vi begär att du creddar författaren, fotografen eller kreatören. På nätet har dialog, kommunikation och viljan att dela med sig bara för att man kan blivit det nya ställningstagandet. Gemenskap är den nya valutan på nätet. Vi bidrar och får bidrag tillbaka. Och detta av ingen annan anledning än för att möjligheterna och verktygen finns. Tänk då vad människan hade kunnat åstadkomma med samma möjligheter i den fysiska världen. Men för att nå dit måste vi gå djupare och längre än till hur Volvo ska kunna finnas på facebook. Det handlar om att förändra ekonomin.

Förstår företag och industrier detta? Nej det är klart de inte gör. Och det är inte för att de är dumma, naiva, obildade eller kapitalistiska svin som vänstern säkert skulle uttrycka det. Det är för att vårt samhälle och samlade kultur i grund och botten är byggt på pengar och hur man får mer av dem. Pengar är vår religion och det som ger näring åt hela vårt sätt att leva. Man kan hata eller älska det, men så är det. Sociala medier kommer inte att slå igenom på riktigt förrän vi förstår att facebook, twitter, youtube och bloggar i första hand inte är teknik utan tjänster som representerar de första stapplande stegen mot en ny filosofi, en filosofi som går tvärt emot allt som varit sant för västvärldens samlade kulturella arv i två millenie.

Den dagen då den nya socialfilosofin gått hand i hand med ett par generationsskiften och den har börjat rota sig i vår kultur kommer vi se en förändring. När barnen som växt upp med nedladning och fri distribution av tankar, tjänster och produkter, sätter sig på VD:posterna runt om världen så har den industriella revolutionen sagt sitt. Värdet i att bygga relationer genom dialog och tankegången bakom ge och ta kommer att spela roll igen. I detta avseendet är tekniken vår räddning. Människan behöver verktygen, möjligheterna att förändra världen, då gör hon det också. Jag längtar tills den dagen kommer. Jag kanske är naiv men utgår man från allt det jag har skrivit så är den UGC-filosofi som genomsyrar nätet idag en chans till en verklig förbättring. Al Gore pratar om miljöhotet i sin ”An Inconvenient Truth” och det är gott och väl. Men glöm inte varför fabrikerna, oljeborrarna och miljöutsläppen finns där från första början. Just det, pengar. Det farligaste miljöhotet idag är pengarnas dominerande roll i samhället. En ekonomi med en valuta som grundar sig på mänsklig  interaktion är ett länge efertraktat ljus i tunneln. Det är det facebook, linkedin och alla andra sociala nätverk kan ge oss i det stora hela. En humanekonomi där människor och våra omgivningar spelar roll igen. De sociala nätverken är digtala banker som förvaltar relationer.

”Objektiv information är omöjlig att få av de stora mediainstitutionerna i dagens samhälle. Detta är tjusningen med internet. Establisimanget har tappat kontroll tack vare det fria informationsflödet på nätet. Vi måste skydda internet hela tiden, eftersom det är vår räddare just nu.” – Zeitgeist Addendum