Hur använder kidsen internet? Den senaste rapporten Teens and Social Media från Pew/Internet ger en hel del ledtrådar om hur tonåringar i USA använder internet. Rapporten fokuserar framförallt på användargenererat innehåll och användning av sociala nätverk.

Användargenererat material fortsätter att växa bland tonåringarna. Nästan två tredjedelar, 64 procent, av tonåringarna (12-17 år) online skapar någon typ av innehåll online. Och 55 procent av tonåringarna som är online har en profil på någon typ av de sociala nätverken.

  • 35 procent av tjejerna online bloggar, jämfört med 20 procent av killarna
  • 19 procent av killarna online laddar upp videos, mot 10% av tjejerna
  • 89 av tonåringarna som laddar upp foton sägar att de fått kommentarer
  • 79 procent begränsar åtkomsten av sina foton på något sätt. Jämfört med 61 procent bland de vuxna.
  • Email är den minst populära kommunikationsformen bland tonåringarna. Endast 14 procent säger att de mejlar vänner varje dag.

Andelen bloggare bland tonåringarna nästan fördubblades från 2004. Från 19 procent till 28 procent. Tjejer dominerar bloggandet, 35 procent av tjejerna som är online bloggar, mot 20 procent av pojkarna.

Också läsandet av bloggar växer. Hälften av tonåringarna (49 procent) online läser någon typ av blogg. I undersökningen från 2004 var siffran 38 procent. Ju äldre tonåringen är desto troligare att man följer bloggosfären. 40 procent av 12-14-åringarna läser bloggar, medan 58 procent av 15-17-åringarna är läsare.

54 procent av tjejerna som är online laddar upp foton. Bland killarna är motsvarande siffra 40 procent. Killarna dominerar ett område, att ladda upp videos. Här är andelen killar nästan den dubbla mot tjejerna, 19 procent mot 10 procent.

Undersökningen visar att det inte bara handlar om att skapa innehåll utan också om att delta i konversationer runt innehållet. Nästan hälften, 47 procent, av tonåringarna online har laddat upp något foto. Och 89 procent av de som postat foton säger att någon kommenterat bilderna åtminstone någon gång.

Som vi har sett tidigare, så fortsätter e-mail att tappa i betydelse för kidsen. IM, telefon, SMS och sociala nätverk används betydligt mer frekvent.

Daglig kommunikation med vänner

Endast 14 procent av tonåringarna säger att de mejlar vänner varje dag, vilket gör det till den minst populära kommunikationsformen av de som listades i undersökningen.