Kort om: Handlingsplan mot tunnelbanepoliser

Apropå nyordet tunnelbanepoliser och rättsövergrepp i stort:

Woa! Bambuser kan ev vara förinstallerat i Sony Ericssons nya Android-lurar!

via Twitter / Gunnar L Årneby: Woa! Bambuser kan ev vara ….

Som flera andra har varit inne på, nästa gång någon av oss hamnar i samma situation som Jesper så ska vi inte fota och filma lokalt. Istället ska vi använda Bambuser, Qik eller Ustream för att omedelbart sända materialet live ut på nätet. Och lika självklart är att vi ska göra det allihop. Stå alltså inte passiv nästa gång de trycker upp Jesper mot väggen. Upp med mobilen och go live.

Leave a Reply