Medieinvesteringar i UK

Nu i augusti publicerade Ofcom sin rapport “2008 UK Communications Market Report“. Det är deras femte rapport som täcker stora delar av medie- och kommunikationsmarknaden i Storbritannien. Bland annat rapporterar de om annonsmarknaden som under 2007 ökade med 6,3 procent. Det är den största ökningen sedan 2003. Det mesta av tillväxten stod internet för, som ökade med 40 procent från 2006. Under de senaste fem åren har internetannonseringen ökat med 70 procent i genomsnitt om året.

Under 2007 gick medieinvesteringarna på internet för första gången förbi annonseringen i ITV1, Channel 4, S4C och Five (2,4 miljarder pund).

adspend tv internet uk

För att sätta internets tillväxt i perspektiv: 2003 var internetannonseringen ungefär lika stor som medieinvesteringarna i radio, 2007 var internet nästan 6 gånger större än radio.

Leave a Reply