Medieinvesteringarna upp 5,2 procent

Lite oväntat efter allt snack om räntehöjningar och lågkonjunktur visar IRMs senaste siffror att medieinvesteringarna ökade 5,2 procent under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt uppgick medieinvesteringarna till 8,7 miljarder kronor (8,3 miljarder förra året). Ackumulerat för första halvåret ökar medieinvesteringarna med 4,3 procent och omsättningen i mediemarknaden uppgick till 16,3 miljarder kronor.

Mediekakan kvartal 2 2008

Internetannonseringen ökade med 25 procent jämfört med andra kvartalet 2007. Även TV-annonseringen ökar, mycket tack vare fotbolls-EM. Utomhus, landsortspress, radio och populärpress ökar också mer än marknaden som helhet.

Oadresserad direktreklam och storstadstidningarna tappar annonsintäkter under andra kvartalet.

5 thoughts on “Medieinvesteringarna upp 5,2 procent”

Leave a Reply