Medieinvesteringarna i Storbritannien ner 3 procent i år och 6 procent nästa år

Mediainvesteringarna i Storbritannien kommer att minska med nästan 6 procent nästa år, enligt senaste prognosen från GroupM/WPP. Rapporten beskriver en nedgång för alla medier, med undantag av internet. De största tappen drabbas printmedierna av. T ex förutspås de regionala tidningarnas annonsintäkter minska med nästan 14 procent. Även tidskrifter drabbas hårt med en minskning med 9,5 procent för “consumer magazines”. TV förväntas tappa 6 procent av reklamintäkterna 2009.

Totalt kommer annonsmarknaden minska med 3 procent i år och 6 procent nästa år. Räknar vi bort internet tappar de traditionella medierna 10 procent i år och 9 procent nästa år.

uk media investment

Group M har reviderat prognosen kraftigt sedan maj, då den senaste prognosen gjordes. Fortfarande förutspås en tillväxt för internet. Men på betydligt lägre nivåer. I maj var prognosen för internet +20 procent 2009. Nu har prognosen skruvats ner till en tillväxt på 4 procent nästa år. Dock är internet det enda huvudmediet som ökar nästa år.

Och GroupM står fast vid sin tidigare prognos att internet kommer att vara den största annonskanalen nästa år. Med en andel på 28 procent nästa år kommer internet att vara större än t ex TV på 26 procent.

uk media investment share by media

Leave a Reply