Medieinvesteringarna ner 9 procent i USA i år

Enligt J.P.Morgan (pdf) kommer annonsmarknaden i USA att tappa 9 procent i år jämfört med 2008. Från 283 miljarder dollar 2008 till 258 miljarder dollar i år. Förra året minskade de totala medieinvesteringarna i USA med 2,6 procent.

medieinvesteringar usa

Bland de större marknaderna i Europa minskar medieinvesteringarna också. I J.P.Morgans prognos kommer Tyskland att minska med 6,5 procent, Storbritannien tappar 7 procent och i Frankrike minskar medieinvesteringarna med 8,6 procent i år.

Medieinvesteringarna i Kina kommer docka att fortsätta att öka. Förra året (med OS) ökade annonseringen med 13 procent och i år kommer ökningen att vara 7 procent.

Leave a Reply