Medieinvesteringarna online upp 18 procent i USA under första kvartalet

Medieinvesteringarna online i USA ökade med 18,2 procent under det första kvartalet i år jämfört med motsvarande period 2007, enligt Interactive Advertising Bureau Europe (IAB) och PricewaterhouseCoopers. Tillväxten för ett år sedan (Q1-07 jämfört med Q1-06) var 26 procent.

Medieinvesteringar online per kvartal, usa

Källa: PricewaterhouseCoopers/IAB Internet Advertising Revenue Report

Totalt uppgick internetannonseringen till 5,8 miljarder dollar under det första kvartalet i år, vilket är något lägre än rekordnoteringen det fjärde kvartalet 2007 (5,9 miljarder dollar). Det är första gången på tre år som online-annonseringen minskar jämfört med föregående kvartal.

Leave a Reply