Mindpark #053: SEO-tankar kring fulmetoder och Tidningsstatistik

Jag vet inte riktigt vad jag har gett mig in på när jag i denna bloggpost försöker att tillföra en historisk SEO-vinkel (Search Engine Optimization). För här talar vi inte om EN händelse, ETT utvecklingsspår eller ens om en tydlig definition av EN bransch som helhet. Snarare om en samling metoder som de senaste tio åren varit både omdebatterade och ifrågasatta – baserade på det faktum att branchen delvis (på vissa håll) agerat/agerar i grå-zooniga landskap.

Här kommer i alla fall ett försök till att förenkla och förklara vad som har hänt inom området sökoptimering / sökmotoroptimering.

Big jungle crocodile.

Varför så viktigt?

Det har länge varit svårt för företag att blunda för det faktum att Google och övriga sökmotorers SERP:ar (search enginge reuslt page) påverkar våra vägval och köpbeteenden.

Varför så svårt att förstå?

SEO är på sitt vis ett tekniktungt område som hamnat på marknadsförarens och kommunikatörens bord – en förklaring till varför området klassats som “omöjligt att förstå sig på”? Förmodligen ligger delar av förklaringen här.

Varför historiskt dålig klang?

En kund som generellt inte förstår sig på vad han/hon köper öppnar dörrarna för “fulmetoden” – då granskning från kundens sida inte blir särskilt omfattande. & om vi ska blicka ut över 2000-talets SEO-händelser kan vi nog enas bakom det faktum att sökoptimeringsbranschen varit en bransch förknippad med just fula metoder och överprissättningar. I alla fall är det dessa aspekter som fått utrymme i media.

Framför allt är det vad man kallar ”offpage-metoderna” (tips och trix som genererar “google-poäng” och som sker utanför den egna webbplatsen) som har skapat rubriker och debatt. “Länkfarmar” och andra mindre naturliga fenomen har använts för att manipulera sökmotorernas strävan att finna relevans.

Vi har läst flera historier av det här slaget (ur Internetworld april 2007):

“(…) När Malin sedan själv började lära sig om sökoptimering insåg hon att hennes sajt var undermåligt optimerad. Aktör x hade knappt gjort några ändringar på sajten, inlänkarna var ytterst få och kom ofta från sajter hon inte ville bli associerad med. Andra kom från sitemaps på andra sajter, det vill säga sidor med länkar som endast finns för länkarnas skull, vilket är en omdiskuterad metod.”

Under 2000-talet har vi kunnat följa varumärken som kraftigt dykt i sökresultatet då man av SEO-bolag köpt tveksamma ”länk-paket”, använt dold text, spam osv (exempelvis BMW Tyskland).

När missnöje uppstår skapas behov av granskning

Den här typen av konsekvenser skapade i början av 2000-talet  krav på förändrade spelregler och objektiv granskning av SEO-aktörer. 2004 började TS – Tidningsstatistik att ge sig in i matchen att granska SEO-branschen. TS hade tidigare pysslat med revision av mediebranshen men började nu ge så kallade “TS-märkningar” till de SEO-aktörer de ansåg handlade etiskt.

Flera företag har hamnat under TS-luppen, vilket ofta har inneburit förändring i arbetssätt hos kritiserad aktör. Dock har man på flera håll själva fått kritik för att sätta upp för låga krav på SEO-relaterad TS-certifiering. Detta har lett till att trovärdigheten minskat och att flera SEO-bolat idag skippar att TS-certifiera sin verksamhet.

Googles arbete med att försvåra för “fulmetoden”

Googel själva har givetvis jobbat för att försvåra manipulering av sökresultaten & dess uppdateringar kan ha hjälpt  till i att rensat upp i branschen. Samtidigt har “spammarna” blivit skickligare i sina metoder…

En andra generation av sökoptimering

I dag talar man om “andra generationens sökmotoroptimering” vilket förmodligen kan beskrivas som att SEO går mot att bli en integrerad del av företags försäljnings- eller kommunikationsstrategi. SEO är inte längre en parameter man slänger på i slutet – utan en spelare man tar hänsyn till redan i strategistadiet.

Ett tecken på denna förändring är reklambyrån Honesty som nyligen släppt in SEO-experten Simon Sunden i gänget. Ur Resumé:Honesty ser sig som en strategisk reklambyrå som sammanför den klassiska reklambyrån med avancerad digital marknadsföring”.

SEO-branschen har förändrats mycket över tid. Den största skillnaden nu ligger förmodligen i vår (kundens) egen inställning – där den tidigare SEO-rädslan minskar i styrka för var dag som går.

/ Judith Wolst bloggare och konsult inom sociala medier

(Kommentar: Min egen SEO-ansats återspeglar förmodligen inte den generella uppfattningen (missuppfattningen) av SEO som jag beskriver ovan. Via tidigare ansvar för online-marknadsföring på e-handelssajter har jag fått förmånen att testa spännande aspekter av SEO.  Inspirerad av bloggar så som SEO Book, Nikke Index och ovan nämnda Simon mfl. – finner jag SEO vackert. & effektivt).

5 thoughts on “Mindpark #053: SEO-tankar kring fulmetoder och Tidningsstatistik”

Leave a Reply