Mobil-tv: kraftig tillväxt av användare

Den mobila tv-marknaden i Asien, Nordamerika och Europa kommer att vara värd 4,4 miljarder euro om 4 år. Det förutspår Screen Digest i en ny rapport om tv i mobilen. Vidare tror de att prenumerationstjänster kommer att dominera marknaden och generera mer än 90 procent av intäkterna.

tv i mobilen, marknaden per region

  • En kraftig tillväxt av antal prenumeranter; 140 miljoner år 2011.
  • Tillväxten av antalet användare kommer att vara som störst i Nordamerika. Antalet användare förutspås öka tjugofalt till nästan 30 miljoner användare.
  • Europa kommer att stå för den största delen när det gäller intäkter. Detta trots att Asien har betydligt större antal personer som använder tjänsterna.
  • Mobil-tv kommer att ha störe intäkter än musik och spel i mobilen.
  • I dagsläget finns det mer än 15 miljoner användare i Asien, där majoriteten av nätverken erbjuder tv “free-to-air”.
  • Screen Digest tror att broadcast kommer vara den vanligaste metoden att leverera tv till mobilen, med unicast som komplement med mer nischat material.

Leave a Reply