Mobilanvändingen i Europa

M:Metrics publicerar nya siffror om mobilanvändningen i Europa (EU5: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) som bland annat innehåller uppskattningar av hur många som använder “mobile media” och hur många som använder SMS. “Mobile media” definierar M:Metrics som de som använt webbläsaren eller laddat ner något under månaden.

I Västeuropa är männen överrepresenterade bland de som använder webbläsare eller laddar ner något i mobilen. Bland mobilanvändarna är det dygt en fjärdedel av männen som använder mobiltelefon mot knappt 19 procent av kvinnorna. Publiken är också ung. 28 procent av 13-17-åringarna och 33 procent av 18-24-åringarna använder mobil media mot endast 12 procent av de som är 55 år eller äldre.

Mobile media usage

Till skillnad från mobil media så är kvinnorna i majoritet bland mobilanvändare som skickar SMS. Och det gäller i alla åldersgrupper. Framförallt är kvinnorna överrepresenterade i de äldre åldersgrupperna från 45 år och uppåt. I gruppen med 55+ år är det nästan tre fjärdedelar (74 procent) av kvinnor som använder mobiltelefon som skickat SMS, vilket ska jämföras med endast 65 procent av männen.

Mobile media usage

Användandet av mobil media är högst i Storbritannien och ligger på ungefär samma nivå som USA, runt 27 procent av mobilanvändarna. Frankrike och Tyskland ligger betydligt lägre med 18,5 respektive 18,4 procent. SMS används av betydligt fler mobilanvändare i Europa än i USA.

Size of mobile audience

Leave a Reply