Mobilen används allt mer i Sverige

Den sista juni 2007 fanns det 9.921.000 mobilabonnemang i Sverige jämfört med
9.222.000 abonnemang sista juni 2006 (Post- och telestyrelsen, PTS). Av dessa var 7.824.000 privatabonnemang, vilket motsvarar 80 procent av samtliga abonnemang. Även försälningen av mobiltelefoner fortsätter att ligga på en hög nivå. Under 2007 såldes 3,3 miljoner mobiltelefoner i Sverige, enligt MobilTeleBranschen. 2008 pekar på en ökning med drygt 3 procent till 3,4 miljoner sålda mobiltelefoner.

Antal sålda mobiltelefoner

Enligt PTS individundersökning använder de flesta redan idag mobiltelefon; 94 procent av Sveriges befolkning i åldern 16-75 år. Det ska jämföras med 92 procent vid förra undersökningen 2006. Andelen användare ökar alltså endast marginellt, istället blir det allt vanligare att man har mer än ett abonnemang.

Användandet av mobilen ökar kraftigt. Det visar sig bland annat genom att antalet trafikminuter ökade drygt 27 procent mellan första halvåret 2006 och första halvåret 2007. Ännu tydligare blir det om vi tittar på SMS, MMS och den mobila datatrafiken.

Under första halvåret 2007 sändes nästan 2 miljarder SMS i Sverige. Det är en ökning med 63 procent jämfört med första halvåret 2006.

Antal SMS

Antalet skickade MMS ökade med 55 procent under första havlvåret 2007 till 42 miljoner.

Antal MMS

Även de mobila datatjänsterna används allt mer. Under första halvåret 2007 sändes drygt 246.000 Gbyte data vilket är mer än tre gånger så mycket jämfört med motsvarande period 2006.

Mobil datatrafik

Fler flat-rate-abonnemang och sänkta priser på framförallt SMS påverkar självklart användningen. När det gäller antalet skickade SMS per kund ligger vi dock fortfarande långt efter Danmark. Under det första halvåret 2007 sände en kund i Danmark i genomsnitt 167 SMS per månad, nästan fem gånger så många som en svensk kund (34 SMS per kund och månad). Där är dock prisbilden helt annorlunda, att skicka SMS i Danmark (för kontantkort) ligger ungefär på en tredjedel av de svenska priserna!

9 thoughts on “Mobilen används allt mer i Sverige”

Leave a Reply