Nu över 4 miljarder mobilabonnemang

Enligt Wireless Intelligence, GSMA så har vi nu passerat 4 miljarder mobilabonnemang i världen. Grymma siffror! Och det kommer fortsätta att växa kraftigt. Prognoserna pekar på att 2013 kommer antalet abonnemang att passera 6 miljarder, en ökning med 50 procent. Och bara i Indien ökar antalet mobilabonnemnag med 10 miljoner i månaden!

antal mobilabonnemang

Givetvis går det inte att räkna om antalet abonnemang till personer. I många länder där marknaden är mogen har en stor andel användare mer än ett abonnemang. I Västeuropa utgör denna del så mycket som en 20 procent av alla abonnemang, enligt GSMA. Å andra sidan delas många abonnemang i utvecklingsländer av flera personer.

Leave a Reply