Nyhetskonsumenter vänsterprasslar

vänsterprasselSka man tro en undersökning gjord av Mckinsey Quarterly på 2100 respondenter i USA finns det inga lojala nyhetskonsumenter online. Studien visar på att nyhetskonsumenter fördelar sin uppmärksamhet på så många som 16 olika nyhetskällor i veckan.

Den största anledningarna till att konsumenter söker information från olika håll är möjligheten att se nyheter från olika sidor och få in mer fakta. Web 2.0 med sin bloggosfär och användargenererat innehåll i allmänhet, är alltså i relation till den här undersökningen ett verktyg som i allra högsta grad kan användas för att tilltala en vänsterprasslande nyhetskonsument. Någonstans handlar det om att hamstra information, bygga portaler med enkla vägar (aggregatorer) till fördjupande information, eller helt enkelt nyheter som erbjuder andra infallsvinklar (bloggar). Här är Twingly ett utmärkt redskap.

Svaret på frågan om vad som var viktigast med nyhetsförmedlingen och vad som gjorde att man valde en kanal över en annan, var just enkelhet. Det ska vara enkelt att konsumera nyheter. Detta var till och med viktigare än kvalité, det är en fråga om hur man packeterar nyheter och hur de förmedlas snarare än vad som sägs.

var tar du del av nyheter?

enkla nyheter

Leave a Reply