Web 2.o och den rådande trenden inom sociala nätverk och bloggande gör att den uppkopplade konsumenten har alla möjligheter i världen att skapa sitt eget material för publicering på Internet. En undersökning gjord av Deloittes visar på att nästan hälften (45%) av Amerikas befolkning frekvent skapar användargenererat material på Internet.

De sociala nätverken är en trend som företagen i allt högre utsträckning hakar på. 2006 inledde mer än 60% av Europas företag marknadsföringskampanjer grundade på viral marknadsföring. De relativt låga kostnaderna har gjort viral marknadsföring till ett populärt marknadsföringsverktyg hos lite mindre annonsörer runt om i Europa.

Trenden bara växer. Enligt Jupiter Research kommer två tredjedelar av de Europeiska annonsörerna 2008 att använda sig av viral marknadsföring.

Social marketing

Ökad satsning på viral marknadsföring