Om fyra år kommer var femte mobilanvändare i Europa ha flatrate för datatrafik i mobilen

Enligt JupiterResearch är det endast fyra procent av mobilanvändarna i Europa som har ett flatrate-abonnemang för datatrafik idag. Dessa användare betydligt aktivare än genomsnittet; bland annat använder 34 procent av dessa sök i mobilen under en vecka jämfört med endast 5 procent av samtliga mobilanvändare.

Men eftersom flatrate-erbjudande från operatörerna blir fler och bättre kommer andelen användare öka kraftigt. Inom fyra år förutspår JupiterResearch att andelen mobilanvändare med flatrate för datatrafik kommer öka till 21 procent i Europa.

Variationen mellan olika länder kommer vara stor. Länderna i Norden kommer att ligga i topp: Norge 30 procent, Finland 30 procent, Danmark, 28 procent och Sverige 27 procent. I botten hittar vi Portugal med 15 procent och Grekland med 12 procent.

Flat-Rate Mobile Internet Europe

I absoluta tal är det Frankrike (11,7 miljoner), Storbritannien (11,4 miljoner) och Tyskland (11,7 miljoner) som kommer ha flest antal mobilanvändare med flatrate för datatrafik. I Sverige kommer antalet användare uppgå till 2 miljoner.

Leave a Reply