Online video ökar bland medelålders och äldre

Sedan december 2007 har andelen kvinnor som sett en online video de senaste 30 dagarna ökat från 45 procent till 54 procent. Nästan lika stor andel som bland männen, där motsvarande siffra är 58 procent. Det visar undersökningen Motion från Ipsos, som de genomför bland internetanvändare i USA.

Under de sex månader som passerat mellan de två senaste undersökningarna har åldersprofilen jämnats ut betydligt. I december 2007 var andelen som sett video online klart större i de yngre åldersgrupperna. Men undersökningen i juni 2008 visar att allt fler äldre nu tittar på video online. I den äldsta gruppen har andelen som sett video de senaste 30 dagarna ökat från 32 till 38 procent. Och bland 35-54-åringarna har andelen ökat till 60 procent i juni 2008, från 49 procent i december 2007.

online video

Leave a Reply